آموزش فونتیک

کلاس های آوا شناسی

مطالعه کلی خصوصیات اصوات گفتاری را آواشناسی می گویند.
آواشناسی تولیدی به برسی چگونگی تولید اصوات گفتار با استفاده از دستگاه گفتاری نسبتا پیچیده می پردازد.ما اصوات گفتار را با هوایی شروع می کنیم که توسط ریه ها از طریق نای به حنجره رانده می شود.در داخل حنجره تارهای صوتی قرار دارند که حالت های اصلی گوناگونی را جهت تولید صدا به خود می گیرند.

آواشناسی ترم اول : آشنایی با اصول آواشناسی 16جلسه
ترم دوم : کلیات زبان شناسی 1 20جلسه
ترم سوم : کلیات زبان شناسی 2 20جلسه

✓ تدریس توسط اساتید دانشگاه
✓ برگزاری کلاسها در دو شیفت صبح و عصر
✓ برگزاری کلاسهای ویژه شاغلین پنج شنبه ها و جمعه ها
✓ محدودیت ثبت نام ( ظرفیت ثبت نام 5 نفر)