دوره روش تدریس آیلتس و تافل (TEC)

Teacher Education Course

این دوره به منظور پرورش مدرسین زبان برگزار می گردد. در این دوره، مدرسین که دوره T.T.C را گذرانده اند شرکت می کنند و با جدیدترین تکنیک ها و نظریه های تدریس آشنا می شوند. در این دوره مدرسین بایستی از طریق دیگران آموزش ببینند و مدیریت شوند و خودشان نقشی در آموزش خودشان ایفا نمی کنند. معمولا این دوره ها بصورت Work shopبرگزار می گردد و با توجه به اهداف دوره طول دوره متفاوت است. مدرسین در پایان این دوره می توانند دوره های تخصصی آیلتس و تافل را تدریس نمایند. در پایان دوره مدرک معتبر و رسمی از طرف موسسه شایستگان زمر به مدرسین ارائه می گردد.

✓ تدریس توسط اساتید دانشگاه
✓ Work Shop یک روزه یا دو روزه
✓ برگزاری کلاسها ویژه شاغلین پنج شنبه ها و جمعه ها
✓ محدودیت ثبت نام (ظرفیت ثبت نام 20 نفر )