دوره روش تدریس خردسالان و نوجوانان

روش های تدریس خردسالان و نوجوانان (T.T.C)

این دوره به منظور پرورش مدرسین زبان تشکیل می گردد.
در این دوره کارآموزان با تکنیک ها و نظریه های تدریس آشنا می شوند. این تکنیک ها در موقعیت های قابل پیش بینی مورد استفاده قرار می گیرد.کارآموزان این دوره باید از سطح زبانی بالایی برخوردار باشند و در راستای این امر نیاز است که حداقل یکی از مدارک ذیل را داشته باشند:
1- مدرک دیپلم زبان
2- مدرک IELTS
3- مدرک کارشناسی زبان انگلیسی

✓ طول دوره : یک ترم 18 جلسه ای
✓ تدریس توسط اساتید دانشگاه
✓ برگزاری کلاسها در دو شیفت صبح و عصر
✓ برگزاری کلاسها ویژه شاغلین پنج شنبه ها و جمعه ها
✓ محدودیت ثبت نام (ظرفیت ثبت نام 10 نفر )

ارزیابی و تدریس عملی :

✓ ارزیابی کارآموزان به صورت نظری و عملی در پایان دوره
✓ روش کتبی (پاسخ گویی به سوالات مطرح شده ) برای ارزیابی نظری کارآموزان
✓ ارزیابی عملی ، بررسی و نقد تدریس در موقعیت ها ی واقعی یا نیمه واقعی

مدرک پایان دوره :

مدرک معتبر و رسمی از طرف موسسه به کارآموزانی که دوره را با موفقیت سپری کنند ارائه می گردد .کارآموزانی که نمره بالای 90 را کسب کنند، برای تدریس در موسسه شایستگان زمر جذب می گردند.لازم به ذکر است این کارآموزان برای تدریس در مقطع سنی خردسالان و نوجوانان در نظر گرفته می شوند.