مبانی ترجمه

اصول و مبانی ترجمه

شامل :

ارائه چارچوب علمی در کار ترجمه به صورت کتاب درسی و منسجم بر اساس ضوابط جدید و منطبق بر کتاب” نخستین درسهای ترجمه ” تدریس می گردد.همراه با تمرین های کاربردی در هر جلسه و ارائه ترجمه درست و نادرست جهت بالا بردن تشخیص نحوه ی ترجمه ی دقیق تر دانشجویان مترجمی و علاقه مندان به حرفه ترجمه.

مبانی ترجمه ترجمه 1 : اصول و مبانی ترجمه
ترجمه 2 : ترجمه ساده
ترجمه 3 : ترجمه پیشرفته
ترجمه 4 : ترجمه مطبوعات

 

ترجمه 1 :
اصول و مبانی ترجمه شامل :

فصل اول : ترجمه و مراحل آن
فصل دوم : دستور و قواعد زبان و نقش آن در ترجمه
فصل سوم : بهره گیری از فرهنگ زبان جهت ترجمه
فصل چهارم : شیوه بیان و رعایت آن در ترجمه

✓ طول دوره : یک ترم 16 جلسه ای
✓ همکاری با اساتید دانشگاه
✓ برگزاری کلاسها در دو شیفت صبح و عصر
✓ برگزاری کلاسها ویژه شاغلین پنج شنبه ها و جمعه ها
✓ محدودیت ثبت نام ( ظرفیت ثبت نام 5 نفر)