آداب و فرهنگ هلند

آداب و فرهنگ هلند

محل جغرافیایی کشور هلند در اروپای غربی محدوده بلژیک 450 کیلومتر و آلمان 577کیلومتر  و دارای 16،877،351(در سال 2014)می باشد.

مذاهب کشور هلند: کاتولیک کاتولیک 31%،پروتستان 21%،مسلمان 4.4%،سایرمذاهب 3.6%.

زبان هلندی

Dutch زبان رسمی این کشور می باشد که حدود 90 درصد جمعیت کشور به این زبان صحبت میکنند،حدود 350،000یا 2.2 درصد از جمعیت کشور Frisian بعنوان اولین زبانشان صحبت میکنند .عمدتا در استانهای شمالی Friesland ،که بعنوان زبان رسمی تشخیص داده شده است. و حدود 6.6% جمعیت کشور به زبان ترکی و عربی صحبت میکرده اند.

جامعه و فرهنگ هلندی

  • هلندی خانواده را بعنوان بنیاد ساختار جامعه میبیند.
  • گرایش خانواده به سمت جمعیت کم است ،یک یا دو فرزند.
  • در مقایسه با فرهنگ های دیگر تعداد کمی از زنان در بیرون از منزل و به صورت تمام وقت کار میکنند.
  • به مادران این اجازه را میدهد که در طول تمامی روز بیشتر در دسترس فرزندانشان باشند.

رفتار هلندی

ظواهر برای یک هلندی مهم است

آنها منظم،محافظه کار،و به کوچکترین جزییات نیز اهمیت میدهند.

آنها خودشان را صرفه جو،سخت کوش،عملی و سازماندهی شده  میدانند.

آنها جایگاه زیادی در پاکی و پاکیزگی دارند.

بطور همزمان هلندی ها مردم با ادب میباشند.

آنها ثروت خود را به رخ نمیکشند زیرا اعتقاداتشان مهمتر است.

آنها به اموال مادی خود اهمیت چندانی نمیدهند.