زبان و فرهنگ روسی

زبان و فرهنگ روسی

کشور روسیه

روسیه در قسمت آسیای شمالی و 284 کیلومتر همسایگی با آذربایجان ،959 کیلومتر بلاروس قرار دارد،پایتخت روسیه موسکو می باشد در قسمت جنوب آب و هوای مربوط و اروپایی دارد ،زمستان بسیار سرد از سمت دریای سیاه و تابستان گرم در کنار ساحل قطب شمال.

جمعیت روسیه 142,470,272  نفر می باشد.

دسته بندی قومیت:81.5 درصد روسی ،3.8درصد تاتار ،3درصد اوکراین،1.2درصد چوواش،1.2درصد باشکر،9درصد بلاروسی،7درصد مولداوی و 8.1 درصد بقیه می باشد.

مذاهب :ارتدکس روسی و مسلمان و دیگر …..

دولت این کشور فدراسیون می باشد.

از 150 میلیون جمعیت روسیه حدود 81 درصد از روسها به زبان رسمی روسی صحبت میکنند که زبان اول و تنها زبان آنها می باشد،اکثر اقلیت ها نیز روسهای دوزبانه هستند.

امروزه حدود 100 اقلیت زبانی در روسیه وجود دارد و مهمترین و با اهمیت ترین آن تاتار می باشد که توسط بیش از 3 درصد از جمعیت کشور صحبت میشود .

خانواده روسی

خانواده روسی به تمام اعضای آن وابسته است.

اکثر خانواده ها در آپارتمانهای کوچک زندگی میکنند و اغلب با دو یا سه نسل فضای کوچک را به اشتراک میگذارند.

اکثر خانواده ها کم جمعیت هستند و معمولا با یک فرزند ،زیرا اکثر زنها باید خارج از منزل مشغول کار باشند و هم چنین به دلیل تنها بودن در مسئولیت کارهای منزل و نیز بخشی از تربیت فرزند.

غرور روسیه

روسها به کشور خود افتخار میکنند.

اشعار و آهنگ های میهن پرستی در مورد ستودن سرزمین خود سروده اند.

آنها پذیرفته اند که زندگیشان سخت است و غرورشان در شکوفا کردن خودشان در شرایطی بوده است که بقیه نتوانسته اند.

آنها غرور زیادی در ارث بری فرهنگشان دارند و انتظار می رود که بقیه دنیا آنرا تحسین کند.

آداب  معاشرت

احوالپرسی معمولی با دست دادن و ارتباط چشمی در زمانی از روز

هنگامی که مردان با زنان دست میدهند دست تکانی آرام تر خواهد بود

زمانی که خانم ها با دوستان خود ملاقات میکنند به همراه روبوسی می باشد و از گونه چپ شروع میکنند.

زمانی که دوستان مذکر یکدیگر را ملاقات میکنند با نوازش و یا در آغوش گرفتن یکدیگر احوالپرسی میکنند.