ویروس کرونا

کرونو ویروس ها(CoV)خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که عامل بیماری هایی اعم از سرما خوردگی ساده تا بیماری های شدید تری مانند سندرم تنفسی خاورمیانه MERS-CoV) ) و سندرم فوق حاد تنفسی (SARS-CoV) هستند. کرونا ویروس جدید (COVID-19) یک سویه ی جدیدی از این ویروس است که تا پیش از این در انسان شناسایی و گزارش نشده است .
این بیماری زئونوز(قابل انتقال بین حیوان و انسان) است .تحقیقات کامل تر نشان میدهد که SARS-CoV)) از گربه ی زَباد ((civet cat وMERS-CoV)) از شتر به انسان منتقل شده است،برخی ویروس های کرونا که در میان حیوانات مختلف  گزارش شده اند هنوز انسان را درگیر نکرده اند.
نشانه های رایج عفونت با ویروس کرونا ،شامل علائم تنفسی ،تب،سرفه،کوتاه شدن دم وبازدم و اختلال در تنفس است.
در موارد حاد عفونت ویروسی میتواند باعث پنومونی ،و در موارد فوق حاد باعث ایجاد سندرم تنفسی ،اختلال وحتی مرگ کلیه شود .

توصیه های استاندارد برای پیشگیری از انتشار این ویروس :

1)شست و شوی منظم دست ها

2)پوشاندن دهان و بینی به هنگام عطسه و سرفه

3)پختن کامل گوشت و تخم مرغ

4)پرهیز از ارتباط نزدیک با افرادی که علائم تنفسی مانند سرفه و عطسه دارند.

منبع:. www.who.int

ترجمه شده توسط:رضوان بیژنی