کاس های دوره آییلتس   Navigate -Pre-Intermediate /1 از روز 17 مرداد برگزار میشود برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید

تماس : 34432246-34421812-34431336

ایمیل : zomar.inst@gmail.com