برگزاری آزمون ماک آیلتس -مرداد 1400


اطلاعیه آزمون:

زبان آموزان محترم

آزمون دوره ماک آیلتس از روز 15مرداد برگزار میشود برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید

تماس : 34432246-34421812-34431336
ایمیل : zomar.inst@gmail.com