کاس های Navigate beginner /2 دوره آیلتس از روز 26مرداد روز های فرد  از ساعت 19:30 تا 21 و 30 مرداد روز های شنبه - چهارشنبه از ساعت 10 تا 12 برگزار میشود برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید

تماس : 34432246-34421812-34431336

ایمیل : info@iranzomar.com