کاس های pre intermediate /1 دوره آیلتس روز 26 مرداد روز های شنبه - سه شنبه  برگزار میشود برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید
روز های
تماس : 34432246-34421812-34431336

ایمیل : info@@iranzomar.com