کاس های official guide دوره آیلتس روز 24 مرداد در روز های یکشنبه - سه شنبه  و در ساعات 19:30 تا 21:30برگزار میشود برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید

تماس : 34432246-34421812-34431336

ایمیل : info@@iranzomar.com